Boje Istre i Nema kruha bez motike - Novosti i događanja

Izložba umjetničkih djela Autori: Adrijana Šuran i Refik Saliji- Fiko Traktor Story, Galerija Konobon, 2011.

Slikarstvo Adrijane Šuran istražuje ugođaj lokalnog ambijenta težeći univerzalnom. Atmosfere njezinih snažno strukturiranih kompozicija povezane su i autorski objedinjavaju postav o ključnoj povijesnoj poljoprivredi i proizvodima ovoga kraja. Gradnja kompozicija bogatom teksturom boje, prinosi razumijevanju i uživljavanju u jedinstveni ambijent kroz umjetničku interpretaciju, tonove i naznake oblika čija povezivost s tematikom postava, ciklusu ne umanjuje izričaj.

Refik Saliji ili umjetničkim imenom Fiko, svojim konceptom upotrebnih predmeta agrikulturnog porijekla nudi moguću čitljivost s interpretacijama novog ambijenta koji izvornom značenju poljoprivrednog alata koji više nisu u funkciji, daje novo umjetničko značenje. Fiko znalački kosama, motikama i drugim alatkama gradi asamblaže koji značenjski u bitnoj mjeri prinose stvaranju jedinstvenog ugođaja postava u Baredinama.

Previous reading
Grafike
Next reading
Jama Rašpor