Delo i ljudi - Novosti i događanja

Autor: Renco Kosinožić Traktor Story, Galerija Konobon (stalni postav), 2011.

Uz Rencove fotografije najčešći je pridjev „majstorski“, što je dobar opis, ali nepotpun. Njihova preciznost i jasnoća doista odaju ruku vrsnog fotografa. „Mijenjala se Istra, a mijenjam se i ja, mijenja se način na koji je gledam“, napomenuo je jednom u kontekstu razgovora o njegovom „istarskom etnografskom opusu“. Za njega je rekao da je davno nadmašio „hotelski“, odnosno turistički dio njegove bogate i sistematizirane fototeke. Iako prvenstveno poznat kao „turistički“ fotograf, potom i kao „skijaški“, u Rencovom opusu najviše je strasti i nježnosti prema Istri i Istranima. Maglovita svitanja među brežuljcima i neizbježni primorski sutoni, none i nonići, djeca i delavci, boškarini i koza, kljuka i gromača, zavičaj i njegovi ljudi, bijahu najveća ljubav Rencova objektiva.

Previous reading
Boje Istre
Next reading
Grafike