Speleo galerija i geološki stup - dodatna ponuda

U sklopu jame Baredine uređena je galerija u kojoj posjetitelji imaju priliku dobiti saznanja o geologiji, speleologiji i paleontologiji kao naukama, edukativne informacije o najzanimljivijim, najdubljim najdužim, zaštićenim i turističkim speleološkim objektima Istre i Hrvatske, upoznat neobičnu podzemnu faunu i otkriti prapovijesne tragove boravka našeg pretka u podzemlju.

Posebnost je i pregledni geološki stup površinskih naslaga Istre. Najstariji vapnenci taložili su se u koraljnom moru prije 165 milijuna godina, njih slijede kredne naslage koje prekrivaju veći dio Istre, do najmlađih kojima pripada i zemlja crvenica (terra rosa).