Grafike - Novosti i događanja

Autor: Dušan Džamonja Traktor Story, Galerija Konobon 16.08.-16.09.2011.

Dušan Džamonja (Strumica 1928. - Zagreb 2009.), jedan od najvećih hrvatskih i europskih kipara, klasik moderne avangarde, umjetnik koji je obilježio hrvatsku, ali i svjetsku umjetnost druge polovine dvadesetog stoljeća. Crteži i grafike Dušana Džamonje jednako su važno sredstvo izražavanja ovog umjetnika kao i njegove skulpture. Na crtežima i grafikama Džamonja postiže jednaku sintezu svjetla i materije koju ostvaruje u svojim skulpturama. Dušan Džamonja je umjetnik čiji opus spaja vrijeme velikih umjetničkih avangardi pedesetih godina s trećim milenijem. Njegove skulpture nalaze se u najpoznatijim svjetskim zbirkama poput Tate Gallery u Londonu, Museum of Modern Art u New Yorku, Nazionalgalerie u Berlinu, Peggy Guggenheim Collection u Veneciji, Musee d'Arte Moderne de la Ville de Paris u Parizu mnogim drugima, kao i u svim hrvatskim muzejskim institucijama. Bio je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2004. godine. Imao je mnogobrojne izložbe u Hrvatskoj i inozemstvu od kojih je teško izdvojiti najvažnije, ali svakako treba spomenuti samostalnu izložbu na XXX. venecijanskom bijenalu 1960. godine gdje je potvrđen značaj Džamonjina stvaralaštva nominacijom za Grand Prix i iznimnom recepcijom međunarodne kritike zatim Dokumentu III u Kasselu, VIII bijenale San Paolo, Paris Place Vendome 1998. godine, Lisabon Praca do Commercio 1999. godine i mnoge druge.

Previous reading
Delo i ljudi
Next reading
Boje Istre i Nema kruha bez motike