Matej Mirkac (sa speleoloških istraživanja) - Novosti i događanja

Autor : Matej Mirkac Jama Baredine, Galerija Baredine, lipanj – kolovoz 2008. godine

Matej Mirkac rođen je 1974, godine u Slovenj Gradecu, Slovenija. Seli u Pulu gdje se i školuje. Aktivno se bavi alpinizmom i speleologijom i osnivač je SU Pula čiji je i predsjednik. Sklonost k fotografiji davala mu je dodatnu motivaciju da kroz objektiv zabilježi tisućljetne kreacije vjerojatno najvećeg od svih dizajnera, naoko skromne, ali uporne kapljice vode. Sve fotografije na ovoj izložbi nastale su tijekom istraživanja ili posjeta speleološkim objektima u Istri, izuzev fotografije iz kaverne Marčelji, u Marčeljima, kraj Rijeke.

Previous reading
INNTAL: ISTRA
Next reading
Sige