Obilazak - posjetite nas

Jama Baredine

40 minuta

TRAJANJE RAZGLEDA

Jama Baredine

4 JEZIKA

VOĐENJE NA HR, ITA, ENG i DE

Jama Baredine

+ 14°C

TEMPERATURA U JAMI

Jama Baredine

FOTO I VIDEO

DOZVOLJENO BEZ BLJESKALICE

Jama Baredine

300 m

DUŽINA TURISTIČKE STAZE

Jama Baredine

60 m

DUBINA TURISTIČKOG DIJELA JAME

Jama Baredine

270

STEPENICA

Jama Baredine

ČOVJEČJA RIBICA

SUSRET S TAJANSTVENIM BIĆEM PODZEMLJA

Ulasci u jamu za individualne posjetitelje su organizirani, u pratnji vodiča, približno svakih pola sata. Individualni posjetitelji se prilikom kupnje karata svrstavaju u grupe i kao grupa u pratnji vodiča posjećuju jamu. U vrijeme posjeta dogovorenog prilikom kupnje karata grupa se poziva zvonom na ulazu jame te u pratnji vodiča ulazi u jamu.

Vodič je uključen u cijenu, a jezici vođenja su: hrvatski, talijanski, njemački i engleski (uz prethodnu najavu moguća su vođenja na ruskom i francuskom jeziku)

Posjet jami Baredine traje otprilike 40 minuta.

Stazom duljine 300 metara, posjećuje se pet dvorana i silazi se do podzemnog jezera na dubini 60 metara. U jednoj od dvorana prolazi se pored otvora širokog 4m koji se vertikalno nastavlja u dubinu još 66 metara tako da ukupna dubina jame iznosi 132 metra.

Zanimljivost ovog pustolovnog pothvata je i susret s podzemnim životinjskim svijetom: vidjet ćete Čovječju ribicu (Proteus anguinus Laurenti), endem dinarskog krša, životinju koja živi samo u ovim krškim područjima.